Záchranářská ulička: nová pravidla od 1.10.2018

Pojem „záchranářská ulička“ by měl znát každý řidič. Vytvoření prostoru pro průjezd složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v koloně stojících či pomalu jedoucích vozidel je totiž životně důležité. Ulička slouží nejen policistům, hasičům a záchranářům, ale i vozidlům správce pozemní komunikace a vozidlům sloužícím k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Čím dříve se odtahová služba na místo nehody dostane, tím dříve může být překážka provozu odstraněna. O to méně času pak řidiči stráví v kolonách, a nejsou tak zbytečně vystaveni dalšímu riziku vzniku nehody, kdy do stojící kolony nabourá blížící se vozidlo.

Od prvního října 2018 se změnila pravidla při tvorbě záchranářské uličky tak, aby se sladila s pravidly v okolních evropských zemích.  Povinností řidičů je tvořit uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Auta ve středním a pravém krajním jízdním pruhu tedy uhýbají doprava, v tom nejrychlejším pak doleva. Ulička se musí tvořit nejen v koloně stojících vozidel, ale i v koloně pomalu jedoucích vozidel.  Mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem musí být prostor o minimální šířce tři metry. Stejně tak je tomu například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Lucembursku či Slovinsku.

Neoprávněné vjetí do této uličky ostatními řidiči může být potrestáno pokutou až do výše 2 000 korun.

Ulicka

Záchranářskou uličku tvoří řidiči často až tehdy, když slyší houkání složek IZS „přímo za zády“