Odstraňování následků DN dle SOS

Silniční sítí v Česku pokračuje chaos.

Příčinou je zmatek v odstraňování dopravních nehod v roli zprostředkovatelských
asistenčních služeb, participujících na pojišťovnách.

Jestliže bude pokračovat systém odstraňování havarovaných aut ze silnic I.tř, II.tř a III.tř na základě ,,Memoranda“ (Nehodového Centra Pojišťoven), tedy mimo platnou zákonnou úpravu, motoristé se musí připravit na razantní nebezpečí, prodloužení kolon, a citelné ekonomické ztráty. Na dálniční síti zákon o silničním provozu ,,zatím“ platí a je uplatňován správcem komunikace.

Zprostředkovatelské asistenční kanceláře společně s (ČKP) – totiž v roce 2009/09/09 připravily dohodu (Memorandum) s Policií o tom, že je bude ,,informovat“ o všech nehodách na silnicích a zároveň nehody odtahovat pomocí zprostředkovatelů – asistenčních společností. V praxi to znamená především prodloužení času odstranění havarovaných aut ze silnic a chaos.

Dnes na dálnicích a ostatních komunikacích fungují profesionální odtahové služby, které mají dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic a majetkovými správci na základě vydaných standardů (technických podmínek k odtahům) vydal majetkový správce, tedy ŘSD. Přihlásit se k provádění odtahů na dálniční síti a ostatních komunikacích mohl každý, kdo splňoval dané standardy ŘSD. Ale zprostředkovatelské asistenční společnosti bohužel nevlastní vyprošťovací techniku a odborně vyškolené pracovníky. Oni chtějí pouze zprostředkovávat odtahy za procentuální desátky a NE zaměstnávat pracovníky a starat se o speciální vybavení a techniku. Najednou těmto zprostředkovatelům – asistenčním společnostem, partneři ŘSD nechtějí odvádět tzv. desátky ze svých výkonů, podílet se na 20% – 100% nadablování cen, což provádí zprostředkovatelé. Posléze uplatní tito zprostředkovatelé, nehorázně navýšené služeby na pojišťovnách. A tak z partnerů ŘSD udělá ČKP ústy JUDr Hradce Jakuba navyšovače cen a ještě lživě napadne ŘSD, že bez tendru udělila monopol zmíněným společnostem.

Prvního spojence,

našli zprostředkovatelé hned výše zmiňovaného – JUDr. Jakuba Hradce z ČKP, který ještě mediálně radí motoristům, ať se nechají odtáhnout ,,jenom“ na nejbližší sjezd, nebo parkoviště, že z vozidel tečou provozní kapaliny, padá sklo ho zřejmě nezajímá, členění pojízdných, nepojízdných vozidel vnáší pouze další chaos do odstraňování DN. Havarovaná vozidla se odstraňují na parkoviště partnerů, které jsou pro to vybaveny. Kde není motoristům upřeno právo tzv. odtahu skrze pojistitele. Z pohledu zástupců pojistitelů, jež tvoří Správní radu České kanceláře pojistitelů, je zřejmé, že jsou prosazovány pouze zájmy největších pojistitelů a s nimi obchodně závazkovými vztahy propojených společností, jež zprostředkovávají tzv. asistenční služby.

Druhého spojence,

který zprostředkovatelům pomáhá a chrání je, pod rouškou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tvořil bývalý ředitel dopravní Policie, který pod Čj: PPR-4936-19/ČJ-2010-99UD tzv. vyplynutím z porady PP svévolně odejmul zákonitou povinnost správci komunikace překážku dle § 45, odst. 4 zákona č.361/2000 Sb.,v silničním provozu odstranit a vlastní tzv. účelovou změnou zákona tuto povinnost přidělil ochotně monopolně tzv. Memorandu“ tedy zprostředkovatelům. A pak najednou cca po roce Čj: PPR-582-13/ČJ-2011-0099UD ,,Memorandum na dálnici zrušil, ale na silnicích I.tříd, II.tříd, III.tříd a R komunikacích věrně zanechal zprostředkovatelům…..

Policie ČR, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 9 písm. J) ZPPK, se pak v ,,Memorandu“, jež nelze označit za rigidní ve vztahu k veřejnoprávní úpravě. Z pohledu postupu České kanceláře pojistitelů, jako profesní organizace sdružující pojišťovny oprávněné provozovat pojištění odpovědnosti (pozn.: ustanov. § 2 písm. Iú zákona č. 168/1999 Sb., ve zn.pozd.př.) se pak jedná o postup, jež nespadá jednak do její příslušnosti podle citovaného zákona, jednak jsou podle závazků ,,Memoranda“ zvýhodňováni pouze pojistitelé, jež jsou členy Shromáždění členů České kanceláře pojistitelů.

 

PČR má zákonnou povinnost v případě, kdy překážku na pozemní komunikaci tvoří vozidlo a vlastník, nebo jeho provozovatel jí není schopen neprodleně odstranit, rozhodnout o jejím odstranění. Toto rozhodnutí učiní na místě samém a musí o něm informovat vlastníka pozemní komunikace, nebo jeho správce. Vlastník, nebo správce komunikace je povinen tuto překážku na základě rozhodnutí Policisty odstranit a to buď vlastními silami, nebo smluvním partnerem, který má na základě smlouvy s uzavřené s vlastníkem, nebo správcem povinnost tyto překážky odstraňovat.

Toto vyplývá z § 45 zákona č.361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění, z judikatury Ústavního soudu (nález III. US 150/03.č.128 Sb.n.s.u.US,sv.č.31) a z článku 89 odstavec 2 Ústavy ČR.

Memorandum ale říká, že o odstranění auta ze silnice, nerozhodne Policie, ale jakési nehodové centrum soukromé společnosti, které vybere odtahovou službu. Nehodové centrum ale zároveň chce od Policie poměrně podrobné údaje o nehodě, aby mohlo v dané chvíli rozhodnout o odtahu podle ceny.

To znamená, že se čas odstranění nehody neúměrně prodlužuje. Druhým problémem jsou také peníze. Odstranění nehody v převážné většině případů hradí pojišťovny. Zatímco v dosavadním způsobu fungování odtah hradily přímo odtahové službě, dnes do procesu vstupuje ještě neustále zprostředkovatel, který kasíruje provizi. Odtah se tak prodraží.

Třetím problémem je to, že současní smluvní partneři tvoří v převážné míře součást Integrovaného záchranného systému tak, aby v krizových situacích zejména na dálnicích byli záchranářům pomocí, nikoliv překážkou. Zprostředkovatelské kanceláře naopak tlačí na to, aby přijel nejlevnější odtah, který tak s prací v krizové situaci nemá nejmenší zkušenost a hlavně nevlastní dostatečně silnou techniku. K větší nehodě tak nepřijede jeden profesionál, ale i desítky amatérů.

Systém dle zákona je funkční. Svědčí o tom například největší hromadná havárie na dálnici D1 z března roku 2008. Tehdy se na Vysočině srazilo 116 aut a tamní smluvní partneři ŘSD, dokázali dálnici ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem zprůjezdnit do deseti hodin.

Pokud ale na Rychlostních komunikacích, silnicích I.tříd a II a III.tříd bude nadále fungovat systém zprostředkovatelských kanceláří ,,Memorandum“, které vybírá nejlevnější odtah a sami nevlastní jedno vyprošťovací vozidlo, místo toho, aby odtah už dávno na silnici byl, tak i menší nehoda může dopravu zablokovat na podstatně delší dobu, kdykoliv a kdekoliv.

SOS